por

Tornar a començar?

#

198758-frederika

Com va l’inici de temporada? La iniciem sabent més, menys o el mateix de la nostra audiència? La nostra intuïció s’alimenta d’informació i coneixement amb bases objectives?

Les eines avui en dia disponibles així ens ho permeten. La inversió en ticketing i softwares de gestió tenia aquesta finalitat, millorar el nostre coneixement.

Accedir a les dades és una part del camí, cal tractar-les, analitzar-les i convertir-les en coneixement.

Quin és el nostre contingut que connecta amb més persones? Quin hi connecta millor? Quan, ben aviat, comencem a pensar en la nova programació, sabrem connectar amb la nostra comunitat una mica millor gràcies a les dades? Com és l’elasticitat de la demanda respecte als preus? Quina política de preus serà la més efectiva? Quines promocions i abonaments? En que s’assembla i en què es diferencien els nostres públics més assidus dels més esporàdics? Com ha anat en termes globals la temporada? En que hem de millorar? Que estem fent molt bé? Quins objectius ens marquem? De vendes? D’engagement?

Són preguntes oportunes entre que una temporada finalitza i els incís de la següent.

Si volem dissenyar la propera temporada en un estadi de coneixement superior, podem cometre errors, podem no encertar en el desenvolupament del nostre projecte. Però no ens podem permetre el luxe de no aprendre, de no obtenir coneixement validat de la nostra experiència per poc fructífera que sigui.

Si ho fem, si aprenem prou, si no repetim errors, si descartem opcions, si assagem noves fórmules… els nostres errors seran part necessària del camí, inversió en la millora.

Si avaluem, aprendrem, no repetirem errors o descartarem opcions, buscarem noves fórmules, redefinirem millor els nostres objectius. Mantenim un procés de millora contínua.

No fa gaire, fa ben poc de fet, cada temporada començava amb el comptador a 0, amb les mateixes angoixes i dubtes sobre si el que havíem cuinat seria prou atractiu. Si els polítics, directors, clients o ciutadans avalarien i confiarien la proposta. Ara, les angoixes persistiran, no ens enganyem (aquesta és la màgia d’aquest joc diuen, no?), però seran menors i amb garanties que també n’obtindrem satisfaccions i retorn del que no vagi com esperem (= aprenentatge).

Altres articles recomanats:


El futur del desenvolupament de les audiències

El futur del desenvolupament de les audiències en cultura: algunes claus per un canvi de pardigma, cap un enfocament un relacional, centrat en els clients

Esperant uns gloriosos anys 20… la magnitud de la tragèdia III

Nova estimació de la demanda per 2021 i més endavant gràcies a un nou context, ara amb més dades per a l’estimació, amb l’actualització de les enquestes sobre percepcions dels públics culturals i d’oci, i assumint un efecte de la crisi de contracció de la demanda similar a el de la crisi de 2008.

L’efecte de la crisi econòmica en cultura

Calculem l’efecte de la crisi econòmica en el sector cultural gràcies a les diferents dades disponibles de l’anterior crisi.