Categoría: Màrqueting cultural

El fracàs del CRM en cultura

La implementació del CRM en el sector cultural s’ha convertit en un cas paradigmàtic del perill de l’adopció de tecnologia sense una sòlida estratègia que la sustenti.


Audiències digitals

Hi haurà demanda suficient per a l’oferta de continguts culturals digitals emergents? Connectar amb audiències i la transformació digitals són imperatives