Fidelitzar la comunitat

La major part dels clients d’una temporada no tornaran a la següent. La rotació d’usuaris d’un projecte cultural és alta, sovint més alta del que ens imaginem. Reduir aquesta rotació, augmentar el percentatge de clients que tornen a ser usuaris del projecte i fer que augmentin la seva freqüència, és la més eficient inversió de màrqueting que podem fer.

El cost de retenir un usuari és molt menor que el de captar-ne un de nou. De l´usuari conegut en sabem moltes coses (via el seu registre i consum), la més important és que el relat li és interessant en alguna mesura.

 • Anàlisi de la fidelització

  Partim de les dades dels sistemes de venda d’entrades i de les plataformes d’email màrqueting. Calculem les taxes de retenció i de fidelització seguint metodologies pròpies, analitzem els factors que més les afecten, les accions que han estat més efectives.

 • Segments de fidelitat

  Segmentem l’audiència per la seva fidelitat, en funció de la seva probabilitat de retorn, per poder comparar l’evolució dels nostres segments fidels i extraure conclusions útils per al futur. Fem segmentacions quantitatives i fàcilment aplicables en el dia a dia, adaptables al volum i complexitat de la comunitat del projecte.

 • Pla de fidelització

  Millorar les mètriques de fidelització necessita d’una estratègia de continguts, de preus, de comunicació i de programació alineades amb aquest objectiu. El coneixement que l’anàlisi ens aporta ens permet prioritzar accions; el seguiment dels resultats ens permet optimitzar-los.

 • El resultat és una comunitat més vinculada al projecte, que en fa un us més intens i freqüent; que mostra una menor dependència de la captació i per tant suposa una major estabilitat global del projecte.

 • Pla de públics

  Si a la fidelització li sumem la captació, tenim un pla de desenvolupament integral de públics. Una estratègia de continguts segmentada en base a la fidelització.