Incrementar ingressos

Tant si un projecte cultural té ànim lucratiu com si els seus objectius són uns altres, molt probablement necessita incrementar els seus ingressos propis per garantir una millor sostenibilitat.

En el cas de projectes que produeixen gran part dels seus ingressos via entrades, la definició dels preus, les promocions o els abonaments de la programació són claus.

El potencial d’innovació en aquesta àrea és enorme. És possible incrementar ingressos sense canibalitzar els objectius i sense incrementar les barreres d’accés.

El preu és una variable complexa en el sector de les arts. És una barrera, però no per a tothom  ni de la mateixa manera.

  • Anàlisi de la política de preus i propostes de millora

    A partir de les dades de les vendes i dels clients, de dades externes amb les que comparar i del coneixement de les millors i més innovadores practiques arreu del món, podem identificar palanques des de les quals fer evolucionar una política de preus envers la seva optimització.

    Necessitem una gestió flexible que adapti els preus als nostres diferents segments de públic i a les seves sensibilitats de preu, ja sigui de forma estàtica o dinàmica si la tecnologia del sistema de venda ho permet.

  • Seguiment i optimització política de preus dinàmica

    Aplicar preus dinàmics ens pot semblar ciència ficció, però en altres horitzons i altres sectors ja és una realitat. No és aplicable a tots els projectes i propostes, ja que necessitem certs volums de dades, aforaments amplis, tensió de demanda… i experimentació per a validar els models; però el potencial d’increment dels ingressos és significatiu.