Millorar l’impacte de la comunicació

A l’era digital tots els nostres continguts són mesurables i són, per tant, avaluables. Assolim els nostres objectius amb l’estratègia de comunicació digital? Ho fem de forma eficient? Com podem millorar l’impacte del que fem a les xarxes, al web o a través dels emails?

  • Anàlisi de l’estratègia de continguts digitals

    Amb les dades que ens faciliten eines com Google analytics, les dades que faciliten les plataformes d’enviament massiu d’emails o les xarxes socials, podem avaluar el que fem, aprendre dels errors, seguir el camí dels encerts, sofisticar la nostra estratègia i segmentar-la.
    En un procés continu de planificació-implementació-mesura-avaluació podem garantir la millora continua de l’estratègia de continguts digitals.

  • Anàlisi de l’estratègia de continguts

    En el cas de la comunicació analògica, l’avaluació pot ser més complexa i necessitar de dades indirectes; però no hi ha dubte que en la mesura que la comunicació digital ens demostra els seus resultats, l’exigència sobre la comunicació clàssica ha de ser més gran. Aquí hi ha espai per a la innovació i l’experimentació que ens permeti validar hipòtesis i conduir tota l’estratègia comunicativa cap als resultats.