Pendre decisions en base a les dades

No fa gaires anys, els projectes culturals no disposaven de les dades del seus clients ni de les vendes; amb prou feines coneixien al nucli més habitual de clients i no podien saber del cert si les seves comunicacions arribaven al seu destí, ni si tenien l’efecte desitjat.
La digitalització, entre els seus múltiples impactes, ha revolucionat aquesta realitat. Ara les dades hi són i són accessibles per a projectes de totes les mides.
Si tenim dades, si hem invertit recursos i temps en obtenir-les, cal explotar-les per obtenir-ne coneixement i valor.

 • Depuració de bases de dades

  És possible que si les dades han crescut de forma orgànica, sense ordre o planificació prèvia, aquestes presentin duplicats, errors i mancances. Avaluem les diferents fonts de les dades i analitzem la seva quantitat i qualitat, les netegem i estructurem perquè puguin ser accessibles i útils.

 • Anàlisi transaccional, relacional i de continguts

  Partint de dades estructurades que no han estat mai analitzades, dades de vendes, dades de clients, dades acumulades dels resultats dels continguts, analitzem i representem gràficament les dades disponibles per convertir-les en una “fotografia” que ens ajudi a construir coneixement.

 • Estratègia analítica

  Per a projectes que estan en procés de digitalització, al seu inici, podem començar pel principi. I al principi no hi ha dades, el que hi ha són preguntes. Són les preguntes les que ens portaran a les dades i al tractament i explotació que necessitarem.
  Des d’una planificació estratègica, no seran les dades o la tecnologia el motor de l’anàlisi sinó el coneixement que hem d’adquirir per millorar.