Segmentar els públics

De públic no en tenim un, en tenim quasi tants com persones. Tractar de forma individualitzada als milers de clients que reuneix un projecte cultural és impossible, però tractar-los com a un de sol pot ser un error.

  • Segmentació de la comunitat

  • L’anàlisi de les dades dels sistemes de venda d’entrades enriquides amb enquestes, focus grups i anàlisis qualitatives directes, ens permeten segmentar els públics per les seves característiques demogràfiques i pels seus consums. Segmentacions multivariables utilitzant mineria de dades, que ajuden a entendre la diversitat de la comunitat. Segments que han de respondre a un objectiu de màrqueting i permetre la seva utilització com a eina útil per millorar la relació amb l’usuari i els resultats de l’equipament.

  • Optimització de la segmentació

  • Un segment de màrqueting només té sentit si és sostenible, si el fet de desenvolupar diferents estratègies per als diferents segments produeix un millor resultat que compensi el sobreesforç que ens implica. Arribar a aquest punt requereix d’un procés d’anàlisi i d’avaluació continuada que ens permeti optimitzar els segments o, fins i tot, descartar-los.