A l’era digital les organitzacions culturals disposen d’enormes volums de dades amb gran potencial: dades de vendes i clients, web, emails, xarxes socials, fonts secundàries…A TekneCultura explotem aquest potencial convertint dades en coneixement útil per al desenvolupament de comunitats i projectes.

Ho fem:

 • Orientats a resultats
 • Consolidant aprenentatge i millora contínua per a l’organització
 • Amb metodologies i eines pròpies

Captar nou públic

Tots els projectes culturals necessiten atraure noves audiències cada temporada.

Avaluem quins espectacles, polítiques de preus, promocions i continguts digitals han estat més efectius per connectar amb nous públics a partir de les dades dels sistemes de venda d’entrades, GoogleAnalytics, xarxes socials i altres fonts de dades secundàries, per tal de definir perfils amb potencial de creixement i analitzar barreres d’accés.

Utilitzem aquest coneixement per desenvolupar estratègies que facin créixer la comunitat a la que s’adreça el projecte.

  Anàlisi nous

 • Com són?
 • Qué els interessa?
 • Com compren?

 

  Perfils no públics

 • On són?
 • Quines barreres troben?

 

  Pla de captació

 • Quins continguts, preus i programació?
 • Priorització, planificació
 • Mètriques d’avaluació

Podem assumir integralment el disseny d’un pla de captació o participar només a la part d’anàlisi amb una anàlisi de nous clients o definició de perfils de no públics.

Fidelitzar la comunitat

Per a la major part de projectes culturals, retenir i fidelitzar els públics amb els que connecta és clau. Per sostenibilitat, per legitimació del relat i per maximització del retorn social. Per fer-ho és necessari entendre que no tots els usuaris tenen el mateix nivell de relació amb un projecte cultural.

Segmentem els públics segons la seva fidelització, els analitzem en detall i utilitzem aquest coneixement per dissenyar estratègies de continguts específiques per a cada segment.

  Anàlisi de la retenció

 • Quins espectacles, tarifes i accions retenen millor?
 • Càlcul de la probabilitat de retorn

 

  Segmentació per fidelitat

 • Segmentació de principiants, actius i fidels
 • Com es diferencien? En què s’assemblen?

 

  Pla de fidelització

 • Quins continguts, preus i accions ajuden a fidelitzar?
 • Priorització, planificació
 • Mètriques d’avaluació

Podem assumir integralment el disseny d’un pla de fidelització o un pla integral de públics (afegint un pla de captació) o participar només a la part d’anàlisi de la retenció o del disseny dels segments de fidelitat.

Segmentar els públics

Un projecte cultural no té un públic sinó molts. Les dades ens ajuden a entendre la comunitat en la seva complexitat i a identificar grups que podem tractar deforma diferenciada.

Segmentem els públics en base a la seva fidelitat, a les seves dades demogràfiques, a atributs qualitatius del seu consumi a combinacions multivariable utilitzant algoritmes de mineria de dades per desenvolupar una estratègia de continguts sostenible i el més adequada possible per a cada usuari.

Incrementar ingressos

Els equipaments culturals necessiten una política de preus flexible i adaptada als diferents segments de públic segons les diferents sensibilitats i al servei dels seus objectius.

Analitzem dades pròpies i externes per dissenyar noves polítiques de preus (tarifes, promocions, abonaments, descomptes) que produeixin increments en els ingressos globals d’equipaments i projectes culturals.

Millorar l’impacte de la comunicació

A l’era digital tot el contingut és mesurable i, per tant, el podem avaluar. L’estratègia de comunicació digital ha d’estar alineada amb els objectius de la organitzaciói cal avaluar-ne l’eficiència per incrementar l’impacte de tot el que fem a les xarxes socials, web i campanyes d’email màrqueting.

Amb les dades que ens faciliten eines com GoogleAnalytics, dades de les plataformes d’enviament massiu d’emails i estadístiques de xarxes socials podem avaluar el nostre impacte, aprendre dels errors, seguir el camí dels encerts, sofisticar la nostra estratègia i segmentar-la.

Prendre decisions en base a dades

En la gestió d’un projecte hem de respondre infinites preguntes estratègiques i operatives. L’experiència i la intuïció són els més valuosos i complexos algoritmes amb els que podrem donar respostes, però les dades són un aliat indispensable per a la presa de decisions i per a l’avaluació dels resultats.

Estratègia analítica

Ajudem a projectes que encara no disposen de les dades o no les tenen estructurades a començar per al principi. I en el principi no hi són les dades, hi són les preguntes. Són les preguntes les que ens portaran a les dades i al tractament i explotació que necessitarem per prendre decisions.

Anàlisi de vendes i públics

Analitzem i representem gràficament les dades registrades als sistemes de vendes d’entrades i softwares CRM, elaborant un exhaustiu retrat del projecte i la seva comunitat, amb l’objectiu d’extreure coneixement útil per al disseny d’estratègies de màrqueting.

Avaluació de polítiques culturals

Dissenyem sistemes d’avaluació per mesurar l’impacte de les polítiques culturals, obtenint coneixement que permeti no reincidir en intents infructuosos i identificant les mesures que s’han mostrat més eficaces per assolir els objectius de l’acció de l’administració pública.

Depuració de base de dades

És possible que si les dades han crescut de forma orgànica, sense ordre o planificació prèvia, aquestes presentin duplicats, errors o mancances. Avaluem les diferents fonts de dades i analitzem la seva quantitat i qualitat, les netegem i estructurem perquè siguin accessibles i útils.

Si t’interessa algun dels nostres serveis pots contactar amb nosaltres