ir a inicio

Una visió general

Amb teknedata podeu fer seguiment de les vendes i de l’impacte dels continguts digitals, analitzar els resultats de la programació i conèixer l’audiència que ha interactuat digitalment o ha assistit presencialment.

El menú de navegació principal a la franja esquerra permet accedir als diferents panells de visualització de dades, eines i opcions de configuració que ofereix teknedata.

El menú permet també seleccionar el recinte sobre el que volem consultar la informació i informa de l’usuari actiu a la part inferior.

La icona de la part superior permet contraure o expandir el menú per facilitar-ne la navegació.

Els usuaris que gestionin més d’un recinte trobaran a la part superior la opció de triar sobre quin d’ells volen veure les dades o, triar la opció per defecte Tots els recintes, per veure les dades agrupades. 

Panells de dades

Els panells de visualitzacions de dades de teknedata s’ordenen en dues grans categories:

Seguiment

Dissenyat per a consultar ràpidament l’evolució de les vendes i resultats de les accions de màrqueting.

El mòdul de seguiment consta de 6 panells de visualitzacions de dades:

  • Diari: ofereix el detall de les vendes del dia per canal, tarifa i esdeveniment.
  • Temporada: ofereix una visió global sobre l’evolució de les vendes i permet identificar ràpidament quins espectacles o activitats registren una evolució més preocupant.
  • Vendes: informació econòmica, ingressos del dia a dia i acumulats dels darrers mesos i del global de la temporada.
  • Resum: facilita amb una vista ràpida l’estat global de vendes I l’assoliment d’objectius d’ocupació i econòmics, l’evolució de vendes setmanal, diari i la situació de les sessions dels propers dies.
  • Continguts digitals: proporciona els resultats clau de les accions i campanyes de màrqueting digital a la web, xarxes socials, email i publicitat. (BETA)
  • Comunitat digital: per a conèixer la comunitat digital amb la que connecta el projecte a les xarxes socials, web, email i publicitat (BETA)

Anàlisi

Per aprofundir en el coneixement dels públics, i avaluar estratègies de màrqueting i continguts digitals.

El mòdul d’anàlisi consta de 3 panells de visualitzacions de dades:

  • Entrades: permet analitzar com, quan i des d’on es venen les entrades.
  • Clients: per analitzar qui compra les entrades i aprofundir en el coneixement dels diversos perfils de públics.
  • Continguts digitals: per analitzar quins són els continguts i campanyes digitals que millor funcionen a les diferents plataformes (BETA)

Eines

A sota dels panells de dades es situa l’apartat d’Eines on s’ubiquen el Segmentador de clients i el Registre de tasques, que recull l’activitat dels diversos usuaris que tingueu actius a teknedata.

Configuració

El darrer apartat del menú principal és el de Configuració, des d’on es poden editar manualment les dades que provenen del ticketing per millorar els càlculs i les visualitzacions.

Permet editar la informació de:

T'ha resultat útil?
Actualizado el 16 de mayo de 2022